در جستجوي‌ صبح


پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و بازداشتهاي‌ مكرر و محاكمه‌ در دادگاهي‌ كه‌ طبق‌ مصوبة‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و ضوابط‌ آيين‌نامه‌هاي‌ دادسراها و دادگاههاي‌ انقلاب‌ صلاحيت‌ محاكمه‌ براي‌ اتهامات‌ وارده‌ بر من‌ را كه‌ تمام‌ كذب‌ محض‌ بود نداشت‌ مقرر گرديد كه‌ دوسوم‌ اموال‌ من‌ و تشكيلات‌ مؤسسة‌ اميركبير به‌ جامعة‌ مدرسين‌ و يا جامعة‌الصادِ واگذار گردد و چون‌ جوامع‌ مزبور از قبول‌ آنها خودداري‌ كردند پس‌ از سه‌ سال‌ بلاتكليفي‌ در زندان‌ اوين‌ و جو خشونت‌بار آن‌ ايام‌ در يك‌ جلسة‌ شبيه‌ به‌ دادگاه‌ حسنك‌ وزير با تهديد و ارعاب‌ و تهديد به‌ مرگ‌ و ترس‌ طبق‌ نوشته‌اي‌ به‌ نام‌ صلحنامه‌ تمام‌ تشكيلات‌ اميركبير و ملحقات‌ آن‌ به‌ سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌ واگذار شد و من‌ خانه‌نشين‌ شدم‌.

پس‌ از پيگيريهاي‌ بسيار، بدون‌ داشتن‌ وكيل‌ و كارشناس‌، حكم‌ بدوي‌ كذايي‌ بر خلاف‌ قوانين‌ قضايي‌ و قوانين‌ جمهوري‌ اسلامي‌ اعلام‌ گرديد ولي‌ هنوز كه‌ هنوز است‌ به‌ آن‌ ترتيب‌ اثري‌ داده‌ نشده‌ است‌.

از سال‌ 1367 تصميم‌ به‌ نوشتن‌ خاطرات‌ خود گرفتم‌ كه‌ در سال‌ 1382 بخش‌ اول‌ آن‌، از كودكي‌ تا قبل‌ از اولين‌ بازداشت‌، با نام‌ «در جستجوي‌ صبح‌» در دو جلد منتشر گرديد و مورد استقبال‌ قرار گرفت‌. جلد سوم‌ كه‌ در واقع‌ بخش‌ دوم‌ خاطرات‌ «از بازداشت‌ تا پس‌ از آزادي‌» است‌ هم‌ اكنون‌ آماده‌ شده‌ است‌ و بايد بزودي‌ منتشر گردد.
 

rahnama.PDF
matn-1.PDF
matn-2.PDF
matn-3.PDF
matn-4.PDF
matn-5.PDF
pisgoft1.PDF